Norwegian Publications

Sjøberg, Svein & Schreiner, Camilla. (2009). Interessebegrepet i ROSE-prosjektet: Er det interessant?. [The interest concept in the ROSE project: Is it interesting?] MONA (4), Danmark.

Ullah, Fazilat Siddiq (2008). Små kjønnsforskjeller blant ungdom i mindre moderniserte land? [Small gender differences among youth in less modernised countries?] Master thesis. University of Oslo

Jensen, Fredrik (2008). Velstand øker avstanden mellom jenter og gutter? [Does welfare broaden the gap between girls and boys?] (abstract in English) Master thesis. University of Oslo

Schreiner C. and Sjøberg, S. (2008) Ungdomskultur og jenter og gutters interesse for biologi. In van Marion, P. and Strømme, A.. Biologididaktikk. Høyskoleforlaget [Norwegian Academic Press]

Schreiner C. and Sjøberg, S. (2008) Hvorfor velge matematikk når man kan velge noe meningsfullt? In Jørgensen S.R. and Newth, E. Matematikk med din glede. Gyldendal akademisk

Schreiner, Camilla (2008). Noen realist som passer for meg? Ungdoms valg av utdanning og yrke. KIMEN 1/2008, Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.

Sjøberg, Svein & Schreiner, Camilla (2008) Realfagkrise i Norge? Horisont 9(1/2008)54-63.

Schreiner, C. (2007). Har realisten gått ut på dato?, P2-akademiet (Vol. XXXVII, s. 77-91). Oslo: Transit.

Sjøberg, Svein & Schreiner, Camilla. (2007). Krise – hvilken krise? Europæere, videnskab og teknologi. [Crisis – what crisis? Europeans, science and technology.] Aktuel Naturvidenskab(3), Danmark.

Schreiner, Camilla & Sjøberg, Svein. (2006). Jeg velger meg naturfag! (Hvem gjør egentlig det?) En studie av ungdoms prioriteringer ved valg av utdanning og yrke. [A study of young people’s priorities when choosing an education and a career.] Rapport, Norges forskningsråd.

Sjøberg, Svein & Schreiner, Camilla. (2006). Holdninger til og forestillinger om vitenskap og teknologi i Norge. En framstilling basert på data fra Eurobarometer og ROSE. [Attitudes and perceptions related to science and technology in Norway. A report based on data from Eurobarometer and ROSE.] Rapport, Norges forskningsråd.

Schreiner, Camilla. (2006). “Exploring a ROSE-garden”: Norsk ungdoms innstilling til naturfag – tolket som tegn på senmoderne identiteter. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. (Avhandlingen er skrevet på engelsk; her er et kort sammendrag på norsk)

Schreiner, Camilla & Sjøberg, Svein. (2005). Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? [A meaningful school science for today’s youth?]. Nordina(2).

Sjøberg, Svein & Schreiner, Camilla. (2005). Naturfag og teknologi i skole og samfunn: Interesse og rekruttering [Science and technology in school and society: Interests and enrolment]. In M. Raabe, Aamodt, P.O., Holseter, A.M.R., Stølen, N.M. & Raaum, O. (Eds.), Utdanning 2005 [Education 2005]. Oslo: Statistisk Sentralbyrå, Statistics Norway.

Sjøberg, Svein & Schreiner, Camilla. (2005). Elevenes forhold til naturfag og teknologi:  Et Nordisk og internasjonalt perspektiv basert på ROSE-prosjektet [Students’ relation to science and technology: A Nordic and international perspective based on the ROSE project]. Preceedings from paper presented at the Det 8. nordiske forskersymposiet om naturfag i skolen, Aalborg (in print).


Presentations

Sjøberg, Svein & Schreiner, Camilla. (2005). Elevenes holdninger, verdier og prioriteringer i forhold til naturfag og teknologi. Et Nordisk og internasjonalt perspektiv basert på ROSE-prosjektet. Paper presented at the Det 8. nordiske forskersymposiet om naturfag i skolen, Aalborg.