Parterapeut sier de ordene som forblir usagt

I ethvert parforhold, uansett hvor godt forholdene er så er det ting man vegrer seg for å si og emner man lar ligge. Man kan gjøre dette av veldig mange forskjellige grunner, og det er ikke alltid det er feil å la noen ting ligge ved et spesielt tidspunkt.

Enkelte ganger reagerer man annerledes når en setning eller et ord kommer fra partneren i forhold til når en annen sier det. Det kan kanskje virke mer alvorlig eller seriøst når det kommer fra en tredjeperson eller i samværet med en utenfor. Settingen blir også en annen når man samtaler sammen og gjør det akkurat fordi man er hos en parterapeut.

Når er det riktige tidspunktet å oppsøke en parterapeut?

De fleste venter nok altfor lenge med å vurdere samlivsterapi også kalt parterapi. Mange tenker nok at forholdet bør være på randen av et sammenbrudd før en går til dette skrittet. Feilaktig ser nok de fleste at terapi har en reparerende funksjon og ikke er en forebyggende felles aktivitet for å utvikle forholdet videre. Forebygger man så ligger en i forkant av mulige problemer og kan håndtere utfordringer uten at slitasjen på samlivet blir for stort.

oppsøke en parterapeut

  • Å se en parterapeut er svært nyttig i alle stadier av ethvert forhold.
  • Før planlagte livsendrende hendelser som sykdom og lignende, kan en parterapeut hjelpe med å gi personene i forholdet viktige verktøy for å håndtere det man skal gjennom.
  • Det er lettere å ta opp vanskelige ting med en upartisk person til stede.

Hun vil, men han vil ikke

Det er forskjeller på menn og kvinner når det kommer til kommunikasjon og hvor komfortable en er i å prate om personlige ting. Kvinner har lettere for å prate ut om følelser og kanskje også det å sette ord på ting. Menn har en tendens til å stenge ting inne og finner det ofte ubekvemt med å åpne seg opp om følelser og dermed vise seg sårbare.

kommunikasjon

Det kan være flere årsaker til dette. Biologisk sett så er kvinner ofte mer følelsesmessig utadvendt. Studier viser også at kvinner styres mer av følelser. Den viktigste årsaken er nok sosiale og kulturelle grunner. Menn skal ha vært sterke opp gjennom historien og ansvaret på familien har vært på deres skuldre.

Ofte læres dette gjennom generasjoner og en mann vil kanskje reagere slik hans far før ham.

Kulturelle forskjeller

I andre land er det faktisk mye mer vanlig mer samlivsterapi i tillegg til at man enkelte steder har en parterapeut som følger en gjennom flere år. I USA har det vært vanlig å gå i timer hos en parterapeut før et giftemål.

Kulturelle forskjeller

Dette er enten i regi av kirkesamfunnet man tilhører, eller man oppsøker en parterapeut i sammenheng med bryllupsplanleggingen. Mange gir også det nygifte paret timer til parterapeut i bryllupsgave.

Den perfekt bryllupsgave

Her i landet er det også blitt mer og mer vanlig å gi timer til parterapeut til brudeparet i gave. Det er en gave som varer livet ut og vil bli satt pris på av alle. Det er en fantastisk mulighet til å starte det nye livet sammen med verktøy som vil være med på å gjøre forholdet sterkere.

Hva lærer man av en parterapeut? Det går egentlig ut på å lære seg å kommunisere på en måte som begge forstår. Når forhold skranter så er det som regel kommunikasjonen som uteblir. I tillegg til å kunne snakke sammen så lærer man også hvordan man kan virkelig se hverandre. En parterapeut vil kunne si at god kommunikasjon har like mye med det å lytte til hva den andre sier som det å prate.