Hvorfor trenger vi bedriftshelsetjenester?

Formålet til bedriftshelsetjenester også forkortet til BHT, er å hjelpe ansatte i en bedrift om det skulle forekomme helse plager eller trivselsproblemer av forskjellige slag. De skal overvåke dersom det det skulle være et dårlig arbeidsmiljø, overbelastning og, eller muligens en større risiko for nedsatt psykiskhelse.

Da kan bedriftshelsetjenester steppe inn til utredning og ta fatt i mulige problemstillinger slik at det er godt for deg som ansatt å jobbe. Samtaler er kun mellom deg og din rådgiver på BHT, ettersom det er en streng taushetsplikt.

Så du kan være trygg på hvem du deler informasjon til og hvor informasjonen havner, dine helseopplysninger og private informasjon er høyst verdsatt og skal derfor kun være mellom deg og personen som informasjonen blir delt til. Bedriftshelsetjenester er der for å forebygge og forhindre helseskader i alle grader og former.

Hvis ikke din arbeidsplass er opp til de normale standardene, så kan du kontakte arbeidsstedets bedriftshelsetjenester. De vil gledelig hjelpe deg og rådgiver deg slik at du skal ha det best mulig. Bedriften må betale utgiftene, men det er utrolig viktig og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø og de rettighetene man har krav på.

Forebygge problemer på arbeidsplassen

Om du jobber i en bedrift og du ser at det er dårlige arbeidsforhold, så skal du ikke føle at dette er noe du må la passere. Alle har rett på et trivelig og godt arbeidsmiljø der de jobber. Du tilbringer mesteparten av tiden din på jobb. Ikke bare i løpet av dagen, uken, måneden eller året. Du bruker en del av livet ditt der du jobber, ofte kan det hende at du tar med deg jobben hjem. Gir det ikke mening at det da i det minste skal være en god plass å jobbe på med en god atmosfære.

Om du er sliten på jobb, du kjenner på stress og hodepine som du da tar med deg hjem. Hjemmet der du egentlig skal kunne slappe av etter jobb. Jobben påvirker da dine vanlige rutiner og søvnrytmer, slik at det nesten blir umulig å kunne senke skuldrene. Det kan være mange faktorer til et dårlig arbeidsforhold.  Noen eksempler:

 • Tette arbeidsforhold og dårlig plass
 • Mye støy
 • Konflikter blant kollegaer
 • Føler seg uhørt og sett
 • Dårlige smitteregulering
 • Rusproblemer i arbeidsmiljøet
 • Lange timer uten pause
 • Mangel på dagslys
 • Psykiske påkjenninger
 • Yrkesskader
 • Dårlig tilrettelegging for gravide
 • Mangel på trivsel

Ovenfor er det listet mange grunner til hvordan et dårlig arbeidsforhold kan oppstå. Dette kan skje på alle arbeidsplasser og det er ikke alltid lett å vite hvor grensen er og hvor ille må det være for at du skal kunne kontakte jobbens bedriftshelsetjenester. Hvis man går litt i dybden og ser hva som kan skje på en arbeidsplass, så ser man raskt at risikoen er stor for at man kan trenge forbedring.

Situasjoner som kan påvirke jobben

Du har fått påvist arbeidsplass på kopirommet, det kan høres helt greit ut og i noen tilfeller er det null problem. Men dette kopirommet er veldig trangt, har dårlig luft sirkulasjon, ingen vinduer og mye støy. Dette er et dårlig arbeidsforhold.

Et slikt arbeidsforhold kunne i lengen bli deprimerende, frata motivasjon og det ville vært et vanskelige jobbforhold og fare for hodepine under konstant støy og dårlig luftforhold.

om jobben din satte urealistiske deadlines etter hvor mange arbeidstimer du har kan det påføre mye stress, pågående stress kan gå utover søvn, arbeidsmoralen og utvikle seg til å bli helseskader. Både psykisk og fysisk. Da kan det være viktig å oppsøke hjelp. Da kan man få rådgivning fra fagfolk innenfor stressmestring, og eventuelle endringer i bedriften for fornedrelse i arbeidsforholdene.

Bedriftstjenesten

Er jobbplassen uhygienisk, skitten og helsefarlig? Er det mangel på smittereguleringstiltak og dårlig standard og uregelmessig vask, så lønner det seg å ta kontakt med stedets bedriftshelsetjenester.

Bedriftstjenesten

Bedriftshelsetjenester er satt sammen av en gruppe med mange forskjellige fagfolk slik at flere ulike problemer og områder blir dekket. De er ett sterkt team som ofte består av:

 • Fysioterapeuter
 • Bedriftssykepleiere
 • Psykologer, rådgiver
 • Overleger
 • Bedriftsjordmor
 • Ergonom

Dette er mange forskjellige mennesker med ulike ferdigheter og utdannelser, som jobber sammen under et tak slik at du, jeg og vi som har vansligheter på arbeidsplassen skal få hjelp vi trenger. Det kan være så enkelt som å få tildelt gode råd og tips. oppfølging gjennom graviditeten, regelmessig sjekk etter skade. Og selvfølgelig hjelp om det skulle oppstå mer alvorlige situasjoner på arbeidsplassen.

Vi er heldige som har en så bra støttespiller som kan gi ut en hjelpende hånd når det skulle trenges.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Bedriftshelsetjeneste