Hvorfor trenger vi bedriftshelsetjenester?

Formålet til bedriftshelsetjenester også forkortet til BHT, er å hjelpe ansatte i en bedrift om det skulle forekomme helse plager eller trivselsproblemer av forskjellige slag. De skal overvåke dersom det det skulle være et dårlig arbeidsmiljø, overbelastning og,…