Renhold er viktig i alle bedrifter

Renhold og renholdstjenester er viktig for alle arbeidsplasser. Riktig renhold er en betingelse for trivsel på arbeidsplassen. Mange steder vil man daglig oppleve at arbeidsplassen blir tilstøvet eller tilgriset på grunn av arbeidets natur, og da er det…