Renhold er viktig i alle bedrifter

Renhold og renholdstjenester er viktig for alle arbeidsplasser. Riktig renhold er en betingelse for trivsel på arbeidsplassen. Mange steder vil man daglig oppleve at arbeidsplassen blir tilstøvet eller tilgriset på grunn av arbeidets natur, og da er det enda viktigere med riktig rengjøring for at man skal ivareta et bra arbeidsmiljø.

Alle bedrifter har behov for renhold for at man skal ha et passende arbeidsmiljø, men renholdstjenester er ekstra viktig i bedrifter hvor renholdet er en betingelse for at man skal kunne levere de tjenestene man skal levere. For eksempel gjelder dette restauranter hvor man må ivareta renslighet for å opprettholde hygienekrav i forhold til matservering, men man kan også risikere at skoler, for eksempel, ikke kan holde åpent hvis renholdet ikke er tilfredsstillende.

Det er derfor ekstremt viktig med riktig type renhold. De som utfører renholdstjenester må være lært opp i forhold til hva som kreves i forhold til renhold i den bedriften de tilbyr sine tjenester.

Hvilken type renhold du benytter i forhold til din bedrift er opp til deg. Man har et minimumskrav i forhold til hva slags renhold man benytter seg av som er forskjellig for et kontor i forhold til for eksempel et kjøkken, men man må også ta stilling til om man ønsker renhold utover minimumskrav. Dette valget kan ha betydning for trivselen i bedriften og det er derfor viktig å vurdere hvilken type renhold man benytter seg av.

Vask av gulv

På byggeplasser kan det også være viktig med regelmessig renhold slik at man håndverkere kan forholde seg til rengjorte overflater når de fortsetter arbeidet. Ikke bare vil dette påvirke trivselen, men det vil også gjøre at man jobber mer effektivt.

Ivareta hygiene

Hygiene er en viktig del av alle arbeidsplasser. Noen steder vil dårlig hygiene få mer alvorlige konsekvenser enn andre steder. For eksempel vil man på sykehus kunne utsette pasienter for risiko ved dårlig renholdstjenester, og restauranter eller kantiner kan risikere at personer blir utsatt for mageproblemer hvis området hvor maten håndteres ikke er rengjort i henhold til det som er nødvendig.

Riktig hygiene på arbeidsplasser vil også være med på å forhindre spredning av smitte hvis noen av de ansatte er forkjølet eller smittet av smittsomme sykdommer. Smitte kan forårsake at flere ansatte blir borte fra jobb, og da kan mange arbeidsoppgaver bli forsinket mer enn de ellers ville blitt.

Trivsel på arbeidsplassen

En viktig faktor i forhold til renhold er trivsel på arbeidsplassen. Ansatte kan utvikle allergier elle få pusteproblemer hvis de blir utsatt for dårlig inneklima over lang tid. De fleste vil mistrives i sin arbeidssituasjon før man kommer til det punktet at man får varige plager, men mange vil også fortsette selv om de har plager i forhold til inneklimaet.

Dårlig trivsel eller plager som til slutt fører til sykemeldinger er ikke en ideell situasjon da dette vil påvirke både sykefravær og ansattflukt. Riktig renhold vil gjøre at man unngår denne typen problemstillinger og at man beholder ansatte som i tillegg er fornøyde og trives i lokalene og i jobben.

Renhold på arbeidsplassen

Riktig renhold et krav for daglig drift

Flere bedrifter og offentlige bygg har strenge krav til renhold for at de skal kunne fortsette å være åpne for publikum. Skoler som ikke er rengjort godt nok kan risikere å bli stengt inntil renholdet igjen er godt nok. Det er derfor viktig å benytte seg av renholdstjenester som ivaretar god hygiene for elevene og for lærere.

Hvis man slurver med renhold i restauranter, så vil man ha en risiko for både for at kunder kan bli matforgiftet eller at man vil bli stengt ved besøk fra mattilsynet.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Renhold