Netthandel for et samfunn i endring

I dag stilles det større krav til nettbaserte løsninger enn det gjorde for et tiår eller to tilbake. Man kunne tidligere komme langt uten alt for mye fokus på nettløsningene, men i dag er det ikke så enkelt lengre hvis man ikke følger opp nettsidene sine. Bruken har endret seg vesentlig etter at smarttelefoner spredte seg til alle deler av samfunnet. Vi har flyttet oss fra at nettløsninger var kjekt å ha, til at de i dag er et krav for at man skal få utført daglige tjenester. For eksempel er det i dag ikke så enkelt å forholde seg til regningsbetaling, lån og banktjenester ellers uten at man benytter seg av nettbaserte tjenester.

Det lar seg gjøre å utføre tjenester uten å benytte seg av nettbank, men det er blitt såpass tungvindt og dyrt at dette ikke er løsninger man benytter seg av. Mange eldre personer som ikke er spesielt komfortable med nettbaserte løsninger opplever mye frustrasjon med at de må utføre banktjenester på nett, men de innser at veien utenom er en kronglete vei. Et fåtall betaler for eksempel regninger ved hjelp av Brevgiro, men dette er både dyrt og veldig upraktisk.

Utviklingen innen nettbruk har økt vesentlig og man må i dag tilpasse løsningene slik at de fungerer i henhold til de generelle behovene til brukerne. Dersom man har nettbutikker eller nettsider som ikke tilbyr funksjonalitet som forventes av brukerne, så vil man raskt oppdage at brukerne velger nettsteder eller nettbutikker hos konkurrentene. Når nettbutikker først dukket opp på internett, så ble de i hovedsak benyttet av it-interesserte eller nysgjerrige brukere. I dag vil de fleste ha benyttet seg av nettløsninger på et eller annet tidspunkt. Når løsninger benyttes av generelle brukere, så ønsker man at dette skal foregå raskt og effektivt. Brukere fra noen tiår tilbake kunne godta at ting tok tid da man ikke forventet noe annet, men når i dag alle benytter internett-løsninger, så ønsker man å få utført tjenestene så raskt som mulig.

Hvem benytter seg av netthandel

Hvem er det som benytter seg av netthandel? Selv om de fleste benytter internett-tjenester for å gjennomføre daglige oppgaver, så er det de yngste som raskest har tatt til seg bruk av netthandel og nettsider for å løse det de ønsker å løse. Personer som er under 30 år i dag har mer eller mindre vokst opp med at man har hatt tilgang til nettbaserte tjenester og har ingen motforestillinger mot å benytte seg av løsningene som finnes. Personer i aldersgruppen mellom 30 år og ca 55 år har hatt en annen innstilling til it-utviklingen og bruk av nett da de var med fra datamaskiners tidlige ungdom til i dag.

Handleliste for webdesign nettbutikk

I hovedsak er det mange i denne aldersgruppen som ikke er spesielt begeistret for å benytte PC-er for daglige oppgaver, men mange har benyttet dette som verktøy på arbeidsplassen i mange år. Når smarttelefonene tok over telefonmarkedet og telefonnett fikk gode hastigheter, så ble det enklere for denne gruppen å benytte seg av internett-tjenester. Den eldste gruppen er fortsatt skeptiske til denne utviklingen, men en del personer i denne gruppen benytter seg i dag av enkle nettbaserte løsninger.

Kunder krever oppdaterte løsninger

For at løsninger skal være effektive for kundene, så trenger man løsninger med det siste av funksjonalitet som hjelper brukerne med raskt å finne det de ønsker. Med flere generelle brukere av nettløsninger, så har man også fått brukere med noe mindre tålmodighet enn man hadde tidligere.

Bruk i forhold til aldersgrupper

I dag brukes med andre ord nett-tjenester av alle aldersgrupper selv om bruken varierer innen de forskjellige aldersgruppene. Mange daglige tjenester må i dag gjøres på nett, og flere vil måtte utføres på nett i tiden fremover. Netthandel er den raskest voksende tjenesten på nett i dag.

Se https://www.mementor.no/webdesign/